Iloisia uutisia! Musiikkileikkikoulu Tilulii alkaa pitämään muskaritoimintaa Raalan vanhalla koululla Maanantaisin klo. 17.00 jos saamme riittävästi muskarilaisia mukaan. Jos saamme osallistujia 20 niin hinta koko 2017 kevät lukukaudelle on 100€ per. muskarilainen! Muskari on tarkoitettu 0-8 vuotiaille. Alle kolme vuotiailla pitää olla vanhemmat aina mukana ja muutoinkin vanhemmat saavat olla halutessaan mukana. Käykäähän äkkiä varaamassa paikkanne ja ilmoittautumassa mukaan! 🙂
 
Kaikki tarvittavat tiedot ja ohjeet löytyvät osoitteesta www.tilulii.com.